betöltés folyamatban...

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2018. május 24-től

Jelen adatkezelési tájékoztató a - regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott - info box használatához és játékban történő részvételhez kapcsolódó adatok 2018. május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

I. Az Adatkezelő (Szolgáltató)

II. A kezelt adatok köre

Az info box használata valamint játék céljából az Adatkezelő a feliratkozók nevét, email címét, telefonszámát és a feliratkozás dátumát tartja nyilván.

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az info box használjónák és a játékra feliratkozók tájékoztatása a játék kimeneteléről.

IV. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az info box használójának ill. a  játékban résztvevő kifejezett hozzájárulása.

V. Az adatkezelés időtartama

Adatait az infoboxban feltett kérdéseinek megválaszolásáig valamint a játék végéig kezeljük, ill. amíg a játékos a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti a  info@tihanyiszabadterijatekok.hu email címen.

VI. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye

Az adatkezelés időtartama alatt az infoboxos érdeklődő valamint a játékban résztvevő személyes adatait az Adatkezelő harmadik személy/cég részére nem adja tovább.

VII. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása

Az infoboxos érdeklődő valamint a játékban résztvevő bármikor visszavonhatja hozzájárulását az IV. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását a info@tihanyiszabadterijatekok.hu email címre küldött megkeresés útján. A játékban résztvevő jogosult az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. Jogairól részletes tájékoztatást  info@tihanyiszabadterijatekok.hu címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

VIII. Jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Hírek

Bujtor István nekrológ

Bujtor István (szül: Frenreisz István, Budapest, 1942. május 5. – Budapest, 2009. szeptember 25.)

Köszönet a támogatóinknak: